En mycket robust enspindlig borrmaskin med tabulerande arbetsbord.