Omställningstiden mellan olika wirestorlekar är kort, och samtidigt arbetar man med wire på rulle, vilket blir kostnadsbesparande. Den förstansade boken hängs på wiren som är klippt till programmerad längd. Därefter matas boken vidare och försluts. Samtidigt matas en ny wire fram för nästa bok. Maskinen klarar bindningar upp till 500 mm bredd, och den kan förses med en matare av hängare, för kalenderproduktionen. 
 

Specifikationer

Bindningslängd

max. 500 mm min. 100 mm

Wire

6,9 mm – 32,0 mm, 3:1 och 2:1

Kapacitet

ca 800 böcker per timme

Dimensioner

2200x1900x1300 mm

Vikt

ca 350 kg

Anslutningsspänning

230 V