July 2nd, 2011

Sverige har tagit över ordförande-klubban i EU och vi levererar!

Under alla de möten som ska hållas under året är säkerhetskraven väldigt höga.

Ett led i detta är de ca 20.000 plastkort som skrivs ut för att säkerställa identiteten på de närvarande och där nya kort utfärdas vid varje möte. Det glädjer oss mycket att få leverera sju stycken Evolis plastkortsskrivare för detta ändamål. Att ha en egen utrustning möjliggör att t.ex. ett kort med foto taget på plats är klart på en knapp minut! Man har också flexibiliteten att anpassa korten för varje speciellt tillfälle.

Vi har dessutom fått leverera sex stycken dokumentförstörare för att säkerställa att inga dokument hamnar i orätta händer. Dokumentförstörarna från HSM uppfyller de högsta säkerhetskraven. Det är även miljömässigt fördelaktigt eftersom man kan hantera allt pappersavfall på samma sätt och endast behöver en hämtning av returpapper.