October 12th, 2011

Neopost stärker sin position i Göteborg, genom förvärv av Jacobsson & Malmberg Office AB.

Neopost stärker sina positioner inom post- & dokumenthantering i Göteborg genom uppköpet av Jacobsson & Malmberg Office AB.

Jacobsson & Malmberg har drivit sin verksamhet med lokal närvaro sedan 1994. De har Försäljning/ Service/ Lager & Administration samt ett ”Showroom” i sitt kontor på Datavägen 20 i Sisjö-området.

”Thomas Jacobsson och Michael Malmberg har sedan flertalet år framgångsrikt representerat Neopost produktsortiment och vi är mycket glada att få Thomas & Michael samt deras team till vår organisation. Med deras stora kunskap och engagemang inom post- och dokumenthantering kommer vi att stärka vår närvaro och tillgänglighet (service) i Göteborgsområdet och därigenom kunna serva våra kunder bättre, säger Neopost Sverigechef Joachim Alestam."

Neopost kommer i och med detta att ha ett försäljnings- och servicekontor i Göteborg.

”Vi ser mycket positivt på samgåendet med Neopost. En viktig parameter som har hjälpt oss att ta detta steg är Neoposts strategi att verka lokalt i Göteborg. Neopost har tydligt poängterat vikten av närheten till kunden, säger Thomas Jacobsson och Michael Malmberg”