November 9th, 2012

Neopost och Bestin inleder strategiskt samarbete

Neopost Sverige AB, som ingår i den franska börsnoterade koncernen Neopost Group SA med över 5 700 anställda och svenska Bestin Prepackaged Service Software AB, som utvecklar och marknadsför molnbaserad programvara för att stödja organisationers kärnverksamhet, inleder ett strategiskt samarbete för att leverera paketerade lösningar som effektiviserar företagens administrativa flöden och kundkommunikation.

Bestin har en egenutvecklad mjukvaruplattform som är gjord för att effektivt kunna leverera molnbaserade tjänster som supportar kärnverksamheten hos organisationer. Neopost kärnverksamhet är inom post- och dokumenthantering.

Parterna inleder nu ett strategiskt samarbete, där Neopost mycket starka kundbas och tydliga strategi är att leverera lösningar som ger en direkt kundnytta och är anpassad för framtida behov. Detta i kombination med Bestins förmåga att leverera såväl färdigpaketerad funktionalitet som kundunika lösningar vilka smidigt kan integreras i kundernas infrastruktur, vilket ger ett tydligt mervärde för användaren.  Lösningarna kommer att marknadsföras under Neopost varumärke, så som t ex NeoVisit och NeoInvoice och vi kommer löpande att lansera nya lösningar.

  • Samarbetet med Bestin är helt i linje med Neopost strategi att möta dagens och framtidens kundbehov med innovativ teknologi. Vi ser en starkare efterfrågan från våra kunder att ha en partner som ser helheten och kan leverera en komplett funktion. Tillsammans med Bestin kommer vi nu att kunna möta detta behov och bidra till en effektivare verksamhet för våra kunder säger Joachim Alestam, Sverigechef på Neopost.
  • Det är väldigt spännande att inleda ett samarbete med ett så framgångsrikt företag som Neopost och vi ser att deras produkter samt starka närvaro på marknaden kommer att kunna bidra till en stark tillväxt för Bestin. Vi ser verkligen fram emot samarbetet, berättar Anders Ottosson, VD på Bestin.

Samarbetet har redan påbörjats och båda parter är väldigt nöjda med de aktiviteter som redan har gjorts.

 

För ytterligare information kontakta:

Joachim Alestam, Country Manager Neopost
Telefon:  08-445 97 80
E-post:  j.alestam@neopost.se
Hemsida:  www.neopost.se

Anders Ottosson, VD Bestin
Telefon:  010 – 705 38 01
E-post:  anders.ottosson@bestin.se
Hemsida:  www.bestin.se

Neopost Sverige AB är ett företag i den franska börsnoterade koncernen Neopost Group SA. Företaget är ledande i Europa inom tillverkning av maskiner för post- och dokumenthantering. Neopost Sverige AB har 75 medarbetare och en omsättning på cirka MSEK 170 med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vårt huvudkontor och centrallager finns på Industrivägen 5 i Solna.

Bestin utvecklar och marknadsför en molntjänst som systematiserar och effektiviserar stödprocesser på företag och myndigheter, samtidigt som den säkrar kvaliteten och effektiviteten i samspelet med leverantörer och kunder. Kunden får en lösning bestående av en eller flera funktioner mot en månadsavgift per användare.
Vår vision är att leverera en plattform som är en globalt tillgänglig marknadsplats för effektivare affärer mellan företag, där vi själva såväl som tredje part ska kunna utveckla och erbjuda samverkande lösningar till sina medarbetare, leverantörer och kunder. Vi vill bli synonymt med begreppet verksamhetsstödjande processer inom och mellan organisationer, det vill säga en komplett leverantör av lösningar för Business Support Management (BSM).