Är det problem att få maskin att fungera? Prova följande:

Stäng av maskinen, bryt strömmen helt, ta ut licensmätaren (bara när det är strömlöst). Starta om frankeringsmaskinen utan licensmätare, när den är klar så bryt strömmen igen, montera tillbaka licensmätaren och startamaskin igen. Om inte det fungerar, ring service, tel: 08-445 97 80.