• Tryck på Meny
  • Välj nummer 2 som är inställningar.
  • Välj sen nummer 5 som är 0-ställ vågplattan och följ instruktionerna på displayen.