Ni ska inte byta bläck när den börjar larma det ska vara helt slut innan bytet genomförs. Om ni bara tar ett kuvert i taget vid frankering så gör den också en rengöring vid varje tillfälle. För att spara på bläck samt service så försök att samla posten till slutet av dagen en timme innan postgång. Sortera in posten i rätt viktklass samt önskad tjänst. Frankera nu löpande och ändra när ni byter kuvert med en annan tjänst.

Bläckmängden i patronen är baserad på storlek av maskin som ska vara anpassad till kundens behov. Alltså liten maskin mindre bläck och för större maskin mera bläck. Det är flera olika klasser beroende på kundens behov, så köp inte för liten maskin i förhållande till mängden brev som ni frankerar för då kan ni uppleva att ni får byta färg för ofta och det blir dyrare i slutänden.