Bläcket ska larma när det är ungefär 20% kvar.

När det larmar så behöver man inte byta bläcket på en gång, du har god tid att beställa.

Byt inte förrän den säger att det är helt slut.

När du byter färgpatron så vill den göra ett testtryck för att justera in skrivarhuvudet Så att printbilden blir så bra som möjligt. Efter provtryck så ska ni välja det rakaste sträcket genom att displayen markera med en bokstav det som ligger närmast. Tryck sedan på OK tangenten.

Nu kan ni frankera