Amount is to high = Beloppet du försöker att ladda ner är för högt. försök med ett lägre belopp eller ta kontakt med posten för att följa transaktionerna till licenskontot (OCRnr.) Eller med den som har fört över pengarna. Tänk på att det kan ta upp till 3 arbetsdagar innan pengarna är på plats på kontot. Våra överföringar sker kl. 11:00 samt kl. 15:00 varje dag.

Transmission failure = Överföring misslyckad, avbruten under överföring av data. Linjen kan ha störningar eller så kan det vara glapp i anslutningen. Ta telekabeln och pröva att göra om anslutningen i väggen samt frankeringsmaskin och testa igen. Om det kan förekomma störningar så ta kontakt med er teleleverantör. Kan också märkas på övrig telefoni om ni har problem med samtal eller liknande problem. Har ni larm på samma analoga linje eller en kortterminal så kan det störa kommunikationen.Prova att koppla bort andra enheter som är anslutna på samma linje och prova igen.