Värderingar

Våra värderingar styr våra val och präglar vårt beteende.

 

För Neopost står kunden i centrum. En av våra viktigaste konkurrensfördelar är överlägsen kundnöjdhet. På Neopost kompromissar vi inte med kundvård. Våra medarbetare är service-minded och har ett gediget intresse för att serva kunder. 

 

"Challenge, Recognition and Fun” är våra tre grundläggande värderingar globalt inom hela koncernen.

 

Utmaningar: Vi stimulerar och utmanar varandra till bra prestationer. Vi har en vinnande kultur och delar framgång och motgångar. Vi motiveras av framgång och gläds med varandra. 

Uppmuntran: Framgång och prestationer identifieras och uppmärksammas på Neopost. Utöver lön, förtroende och respekt ges erkännande för individens och teamets prestation tillsammans med karriärutveckling. 

Arbetsglädje: På Neopost tillåter vi oss att ha roligt på arbetet. Vi vet att nöjda och glada medarbetare mår bättre och presterar bättre. Utmaningar stimulerar framgång och skapar arbetsglädje och entusiasm i att arbeta ihop och med tillfredsställelsen av att uppnå resultat tillsammans.