Två mycket snabba maskiner för bigning och/eller perforering.

Läs mer Multigraf DCM52