ImageCare 320 – kort uppvärmningstid (45 sek.), lågt inköpspris och låg lamineringskostnad i jämförelse med plastfickor.
Snabb och enkel dubbelsidig rullaminering med fotografisk kvalitet. ImageCare laminerar filmer från 25 mikron till 250 mikron.
Perfekt för kontoret, butiken, skolan, institutioner, m fl.

ImageCare 320 Lamineringsmaskin