Sträckfilmsautomat för inplastning av godspallar.

Ecospir ELC/S