Halvautomatisk maskin för singelinplastning av kataloger och tidskrifter mm.

Speed Bag EV