Halvautomatisk krympfilmsmaskin med vinlelsvets.

Espert 5040 EV