Accufast KT är ett oblateringshuvud som snabbt och smidigt fäster oblater runt den öppna kanten på vikta trycksaker. Oblaterna kan vara runda eller rektangulära, färgade eller transparenta. Som matare kan Accufast XL användas vilket utökar användningsområdet ytterligare som alternativ finns en särskild och mycket prisvärd matare Accufast FY. För den som redan har en bra matare t.ex. en skyttelmatare kan även den användas.

Accufast KT

Specifikationer

Kapacitet max.

15 000 oblateringar/tim

Hanterar trycksaker

upp till 6,35mm tjockt

Automatisk

återspolning av oblaternas bärbana