Accufast XL är en mycket flexibel och användarvänlig etiketteringsmaskin som klarar en stor variation av etiketter, runda eller rektangulära. Etiketterna kan vara på rulle eller sicksackfalsade i löpande bana. Ark, kuvert, trycksaker och kataloger med en tjocklek upp till 10 mm kan hanteras. Utmärkt för adressering, produktmärkning eller oblatering av altarskåpsvikta trycksaker.

Accufast XL

Specifikationer

Kapacitet max.

15 000 oblateringar/tim

Hanterar

upp till 10 mm tjocka trycksaker

Automatisk

återspolning av etiketternas bärbana

Arbetsminnen

för återkommande jobb gör det enkelt