Mercure är en brevförslutare för alla som har stora brevmängder att försluta. Den klarar alla kuvertformat och kapaciteten är upp till 18.000 kuvert/timme.

Mercure Brevförslutare

Specifikationer

Dimensioner

950x300x300mm

Hastighet

300 brev/minut

Maximal kuvert tjocklek

15mm

Kuvertklaffens djup

max 120mm

Kuvertformat

100x80 till 410x250mm