Quadient. Därför att anknytning är viktigt.

VÅRT SYFTE

Att förenkla och hjälpa till med att navigera kopplingen mellan människor och mening.

VÅR VISION

Att vara drivkraften bakom världens mest meningsfulla kundupplevelser.

VÅRT UPPDRAG

Tillsammans fokuserar vi på att leverera lösningar som skapar relevanta och personliga interaktioner.

Därför att anknytning är viktigt.

För alla företag – små som stora, lokala som globala – är varje kundinteraktion livsviktig.

Quadient är drivkraften bakom världens mest meningsfulla kundupplevelser. Vi hjälper organisationer att leverera exceptionella upplevelser genom att fokusera på fyra nyckellösningar:

Hantering av kundupplevelser

Hantering av kundupplevelser

För företag som behöver kunna konkurrera genom exceptionella kundupplevelser tillhandahåller vi programvarulösningar och expertis för regelefterlevande och meningsfulla kundinteraktioner som omfattar alla kanaler.

Postlösningar

Postlösningar

För organisationer som behöver förenkla sin posthantering tillhandahåller vi den maskinvara, programvara och expertis som krävs för att leverera fysisk kommunikation på rätt sätt och rätt tid.

Automatisering av affärsprocesser

Automatisering av affärsprocesser

För företag som behöver effektivisera sin dokumentframställning och sina avdelningars arbetsflöden tillhandahåller vi digitala lösningar för automatiserad kommunikation och ett snabbare kassaflöde.

Paketautomatlösningar

Paketautomatlösningar

För företag och personer som behöver hantera en växande mängd leveranser och returer tillhandahåller och driver vi en smart och säker lösning för hämtning och avlämning som är både bekväm och trygg.

Quadient stöder hundratusentals kunder världen över i deras strävan efter att skapa relevant, personlig anknytning och utmärkta kundupplevelser. Med våra lösningar kan organisationer kontinuerligt och automatiskt skapa och leverera meningsfulla interaktioner där det behövs som mest – konsekvent genom alla kanaler.

Quadient har starka, bevisade meriter inom utveckling, utplacering och underhåll av tillförlitliga lösningar. Vi förstår oss på marknadstrender, lyssnar på våra kunder och svarar med relevanta innovationer. Varje år omvandlar Quadient ungefär åtta miljarder affärstransaktioner till meningsfulla, personliga upplevelser.

Vi på Quadient hjälper företag att knyta an till sina kunder på ett meningsfullt sätt.

Därför att anknytning är viktigt.