March 27th, 2018

Så här får du iväg posten snabbare

Så här får du iväg posten snabbare

Alla företag skickar post av olika slag – fakturor, offerter, säljbroschyrer, reklamutskick och mycket annat. Dessa borde vara lätta att ta fram, distribuera, läsa och förstå samt förmedla en professionell bild av företaget. Det låter enkelt men utgående post har visat sig vara besvärligt för många.

Många organisationer brottas med ineffektiva posthanteringsprocesser som ger upphov till förseningar, felaktigheter och högre portokostnader. Utmaningarna handlar ofta om att företaget förlitar sig på manuella processer och ineffektiva arbetssätt som inte kan trappas upp i takt med att postmängderna ökar.

I teorin förenklar strömlinjeformade digitala processer hanteringen av utgående post, vilket i hög grad minskar resurserna samtidigt som noggrannheten och konsekvensen bevaras. Men det kan vara svårt att omsätta teorin i handling, i synnerhet när företagen inte vet var de ska börja och vad de ska prioritera.

För att underlätta för företagen har vi tagit fram den här guiden där vi går igenom de vanliga utmaningar som företagen står inför när de ska hantera utgående post, och vilken roll digitala verktyg kan spela för att skapa en modern, strömlinjeformad process som kan bemöta växande postkrav.

Guiden innehåller:

  • Problemet med manuella postrumslösningar
  • Så här sparar automatiserad post tid och förbättrar noggrannheten
    • Viknings- och kuverteringsmaskin
    • Utmatningshanteringslösningar